O nas

Problematyka badawcza podejmowana przez pracowników obejmuje: leksykologię i leksykografię arabską, leksykografię dwujęzyczną, językoznawstwo komputerowe, języki Arabii Południowej, dialektologię języka arabskiego (szczególne zainteresowania dotyczą dialektów Jemenu, Libanu, Syrii, Afryki Północnej i Zatoki Perskiej),  problematykę polityki językowej i języków mniejszościowych na Bliskim Wschodzie, klasyczną i współczesną literaturę arabską (np. poezję współczesną i literaturę podróżniczą), zagadnienia dotyczące tożsamości mniejszościowych grup chrześcijańskich we współczesnym piśmiennictwie arabskim, nowoczesne badania nad islamem (np. hermeneutyka koraniczna) i polityzacją religii na Bliskim Wschodzie, a także różne formy kultury popularnej w krajach arabskich (np. muzyka popularna i sport).

 

Kontakt

dr hab. UKW Jerzy Łacina prof nadzw.
telefon 52 341 14 02 wew. 48

email: lacina@ukw.edu.pl

dyżur: wtorki: 14.00-14.30, środy: 13.30-14.30.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Zakład Języka i Kultury Arabskiej,

ul. Grabowa 2, 85-601 Bydgoszcz, tel. 52 341 17 97